Registrovat se

Děkujeme za Vaši registraci na iVýzkumy.cz!

V příštích 24 hodinách dostanete potvrzovací e-mail společně s pozváním do Vašeho prvního průzkumu. Pokud by Vám e-mail nepřišel do e-mailové schránky, zkontrolujte si prosím složku se spamem.

Podmínky použití

Podmínky použití

 

Nejnovější verze: 1. 1. 2023

 

 

 

Smluvní podmínky obsažené v tomto dokumentu společně s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, Zásadami používání souborů cookie a veškerými dalšími doplňujícími informacemi obsaženými v sekci Máte dotaz? (FAQ) tvoří celou smlouvu mezi naší webovou stránkou a mobilní aplikací iVýzkumy.cz a všemi jejími uživateli, které jsou závazné pro nikoho jiného kromě nich. Přečtěte si prosím následující ustanovení pozorně, protože upravují váš přístup a používání těchto webových stránek a aplikace iVýzkumy.cz, registraci jako člena panelu iVýzkumy.cz, vaši účast v jakémkoli poskytnutém průzkumu, hostovaném nebo spravovaném námi, a vaši způsobilost pro vyplacení odměn nabízených za určité činnosti, včetně úspěšného dokončení průzkumů. Svým přístupem nebo použitím našeho webu a aplikace iVýzkumy.cz vyjadřujete souhlas s těmito ustanoveními. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami použití, nesmíte přistupovat nebo jinak užívat naše webové stránky nebo aplikaci iVýzkumy.cz.

 

Všeobecné informace

Výrazy "my / naše / nám / společnost" a všechny jejich tvary označují panel iVýzkumy.cz provozovaný společností Talk Online Panel s.r.o. zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 370803 dne 28. 7. 2022 se sídlem: Geologická 575/2, 152 00 Praha 5, nebo některou z jejích mateřských společností, dceřiných společností nebo její pobočky.

 

1. Použití Služeb

Panel iVýzkumy.cz poskytuje svým členům příležitost podílet se na průzkumech. Účast je dobrovolná. Zaregistrováním a členstvím v panelu souhlasíte s přijímáním pozvánek k účasti v těchto průzkumech. Snažíme se vám posílat pozvánky na průzkumy, které odpovídají vašim zkušenostem a zázemí, i když nemůžeme zaručit, že dostanete určitý minimální počet pozvánek. Pokud si nepřejete reagovat na tyto pozvánky, máte možnost deaktivovat svůj účet podle pokynů zahrnutých v každé pozvánce k průzkumu. (Pro více informací o naší politice odhlášení viz bod 2 níže). Prosíme, vezměte na vědomí, že pokud zůstanete neaktivní po dobu dvanácti (12) měsíců, během kterých se nezúčastníte žádného průzkumu, na který jste byl/a pozván/a, bude váš účet automaticky vypovězen na základě bodu 6 níže a body, které jste shromáždil/a, propadnou.

Naše služby jsou určeny pro osobní, nekomerční použití. Můžete využít služby poskytované na našich webových stránkách a v aplikaci iVýzkumy.cz kdykoliv, pokud jsou k dispozici. Panel iVýzkumy.cz se neustále vyvíjí a zlepšuje své služby a vyhrazuje si právo změnit, upravit, omezit nebo zablokovat přístup ke všem službám nebo jakékoliv části služeb komukoliv a kdykoliv a pro jakýkoliv nebo žádný důvod.

 

2. Registrace a správa profilu

Aby bylo možné přistupovat a používat služby nabízené naší webovou stránkou nebo aplikací iVýzkumy.cz, je třeba nejprve dokončit poskytnutý registrační formulář a vytvořit uživatelské jméno a heslo. Při registraci nám musíte poskytnout aktuální a platné osobní údaje včetně, ale nikoliv výlučně, vašeho celého jména, pohlaví, data narození, e-mailové adresy, země trvalého pobytu, poštovního směrovacího čísla a města. Budeme uchovávat vaše osobní údaje tak dlouho, jak je váš účet aktivní a podle našich pravidel uchovávání údajů, tak jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Souhlasíte s tím, že nám při registraci poskytnete jen přesné, aktuální a úplné informace a že budete tyto údaje udržovat aktuální, aby byla zachována jejich přesnost. Panel iVýzkumy.cz si vyhrazuje právo omezit nebo zakázat použití nebo přístup k našim službám, pokud uvedete, nebo pokud máme rozumné podezření, že informace jsou nepravdivé, nepřesné, zastaralé nebo neúplné.

Pokud potřebujete opravit nebo aktualizovat některou z vašich profilových informací, můžete tak učinit kdykoliv tím, že půjdete na svou profilovou stránku. Dodržováním příslušných pokynů budou vaše informace automaticky aktualizovány v naší databázi.

Pokud se rozhodnete ukončit své členství v našem panelu nebo budete chtít, abychom přestali zpracovávat vaše data, můžete tak učinit kdykoliv ve svém profilu buď na naší webové stránce nebo v aplikaci iVýzkumy.cz, kliknutím na tlačítko "Vymazat účet". Vezměte prosím na vědomí, že pouhým smazáním aplikace iVýzkumy.cz ze svého zařízení, automaticky nevymažete také váš členský účet vedený v panelu iVýzkumy.cz. Alternativně můžete ukončit své členství zasláním e-mailu do našeho servisního střediska prostřednictvím naší kontaktní stránky nebo zaslat email na [email protected] .

Rozumíte a souhlasíte s tím, že po deaktivaci vašeho účtu bude ukončeno vaše právo na přístup k bodovému programu panelu iVýzkumy.cz. Všechny body připsány na váš účet, které nebyly proplaceny k datu ukončení profilu, ať byly nasbírané jakkoli a kdykoli, propadnou.

Rozumíme však tomu, že máte právo ohledně zrušení vašeho profilu změnit své rozhodnutí, a že může být také ve stavu zpracování vaše objednávka odměny, která by byla ohrožena smazáním dat nutných k jejímu zpracování (např. vaše adresa/emailová adresa). Z tohoto důvodu může být váš účet ponechán ve stavu nečinnosti po dobu 30 dnů: během této doby vám nepřijde žádná pozvánka/připomínka k průzkumům, ale budeme tak mít dostatek času na zpracování jakýchkoli objednávek. Pokud změníte názor a budete chtít účet znovu aktivovat během této 30denní lhůty, můžete nám to zaslat e-mailem na adresu [email protected]  a váš účet bude znovu obnoven. Pokud však těchto 30 dní uběhne bez takové žádosti z vaší strany, bude profil a veškerá data v něm, včetně nahromaděných bodů, navždy odstraněn.

 

3. Ochrana hesla

Uživatel výhradně odpovídá za zajištění svého uživatelského jména a hesla a jakékoli činnosti, ke kterým dojde v rámci jeho uživatelského účtu, ať už oprávněně nebo neoprávněně. Jako uživatel nesmíte prozradit své heslo nikomu jinému a odpovídáte za jeho uchování na bezpečném místě. Naše webová stránka nebo aplikace iVýzkumy.cz nebude odpovídat za žádné ztráty, ke kterým dojde prostřednictvím používání vašeho e-mailového hesla třetí osobou, s výjimkou případů, kdy je neoprávněné použití přímo způsobeno hrubou nedbalostí nebo podvodem našeho webu nebo aplikace iVýzkumy.cz. Pokud své heslo zapomenete, můžete jej obnovit zadáním svého uživatelského jména v sekci Zapomenuté heslo v oblasti Přihlášení – následně vám přijde e-mail a svůj účet budete moci znovu používat. Tento postup předpokládá použití e-mailové adresy, kterou jste nám poskytli při vaší registraci. Pokud jste zapomněli svou registrační e-mailovou adresu, musíte nás e-mailem upozornit a poskytnout nám potřebné informace (obvykle vaše jméno a datum narození), abychom se mohli pokusit o její obnovení.

 

4. Vztah mezi uživatelem a webovou stránkou nebo aplikací iVýzkumy.cz

Jako uživatel odpovídáte za zajištění přístupu k počítačovému zařízení/mobilnímu telefonu a komunikačním službám potřebným pro připojení k naší webové stránce nebo aplikaci iVýzkumy.cz a přístupu k ní.

Také souhlasíte, že ani a) vaše registrace, ani b) vaše účast v průzkumu panelu iVýzkumy.cz nevytváří žádný zastupující, partnerský nebo zaměstnanecký vztah s portálem iVýzkumy.cz nebo jeho klienty. Také souhlasíte s tím, že body nebo jiné motivační odměny, které dostanete za vyplnění průzkumů, jsou jedinou kompenzací, kterou za vyplnění průzkumů získáte.

 

5. Body a pravidla odměňování

Registrací v našem panelu souhlasíte také s automatickým zřízením osobního účtu s body, které lze uplatnit v obchodě panelu iVýzkumy.cz. Celkový počet bodů představuje váš status v našem systému odměn.

Body jsou přidělovány za mnoho akcí, včetně, ale nikoliv výlučně, za vaší registraci, dokončení průzkumů a zaslání pozvánek vašim přátelům, aby se připojili k panelu. Průzkumy mohou mít různé bodové hodnoty v závislosti na složitosti a času potřebném pro dokončení každého z nich.

Body mají určitou peněžní hodnotu v každé ze zemí, kde působíme. Mohou být zpeněženy v některých milnících, tj. od určitého počtu bodů a více, přestože můžete pokračovat ve sběru bodů k dosažení vyššího milníku a mít tak nárok na více "hodnotné" odměny. Upozorňujeme, že body jsou striktně osobní a nemohou být přiřazeny, převedeny, nebo zastaveny žádné třetí straně, uvnitř nebo vně panelu. Body budou odečteny z účtu člena panelu v okamžiku zadání požadavku o zpeněžení. Všechny zpeněžené body jsou konečné a odměny nemohou být vráceny a směněny zpět za body, ledaže by zvolené odměny již nebyly k dispozici, nebo existují rozumné obchodní důvody, které stojí v cestě zpeněžení.

Snažíme se zajistit, aby byly body připsány odpovídajícím způsobem. Nicméně členové našeho panelu by měli svůj účet kontrolovat, aby se ujistili, že správně identifikují zobrazené body, odměny a odráží všechny příslušné transakce k vyplacení. Prosíme, mějte na paměti, že body nabízené za dokončení průzkumů od našich partnerů mohou vyžadovat více času pro připsání na váš účet, a to z technických důvodů. Pokud máte pocit, že vám nebyly správně připsány nebo odečteny body nebo byla nesprávně zapsána objednávka odměny, zašlete nám e-mail na [email protected].

V případě, že byly nějaké body chybně připsány nebo odečteny z účtu člena panelu, může je panel iVýzkumy.cz odečíst nebo připsat zpět.

Upozorňujeme, že body je třeba spotřebovat do dvou let, jinak propadnou, takže např. bod získaný 1. srpna 2017 je platný do 1. srpna 2019, kdy končí platnost a je odečten z účtu uživatele. Body nelze uplatnit po uplynutí doby použitelnosti. Panel iVýzkumy.cz bude informovat uživatele individuálně o nadcházejících datech expirace a částkách v pravidelných intervalech. Vyhrazuje se právo pozastavit tyto storno pravidla podle vlastního uvážení.

Dodavatelé nebo poskytovatelé výrobků nebo služeb nabízených v rámci odměn panelu iVýzkumy.cz nebo vlastníci nebo provozovatelé webových stránek/webové stránky, na kterých dojde k transakci, mohou mít své vlastní podmínky; přečtěte si tyto podmínky pozorně ještě před objednáním konkrétní odměny. Osobní informace mohou být shromažďovány, zpracovávány nebo zveřejněné v souvislosti s programem odměn panelu iVýzkumy.cz nebo s žádostí o vyplacení odměny – například předplatné časopisu bude vyžadovat vaši poštovní adresu a dobití mobilu bude vyžadovat vaše telefonní číslo. Souhlasem s těmito Podmínkami použití potvrzujete svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním nebo předáním vašich osobních informací pro takové účely. Všechny takové osobní údaje musí být v souladu s podmínkami uvedenými v našich zásadách ochrany soukromí.

Tímto výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že může být nutné v rámci vaší místní daňové legislativy, oznámit jakoukoli hotovost, kterou jste získali převodem bodů získaných prostřednictvím účasti v našich průzkumech, a lze z toho platit daň. Panel iVýzkumy.cz může poskytnout vám nebo příslušnému finančnímu orgánu informace týkající se všech plateb a odměn, které získáte v souvislosti s používáním našich služeb. Souhlasíte, že nám poskytne všechny potřebné informace, abyste pomohli panelu iVýzkumy.cz při plnění svých oznamovacích nebo srážkových povinností. Panel iVýzkumy.cz může srazit daň z jakékoliv odměny jako je požadováno platnými právními předpisy. Cokoli z výše uvedeného je výhradní odpovědností členů panelu a panel iVýzkumy.cz není odpovědný za nabízení příslušných pokynů nebo rad, a proto Vás žádáme, abyste se obrátili na svůj místně příslušný daňový úřad pro další informace o možných závazcích.

Panel iVýzkumy.cz si vyhrazuje právo kontrolovat aktivitu všech členů v rámci bodového systému. Ve vzácných případech, kdy člen porušil náš etický kodex (viz bod 7 níže), a to zejména v případě, že účet vykazuje známky podvodu, zneužití nebo podezřelou aktivitu, a pokud budeme mít důvodné podezření, že uživatel vědomě lže nebo se vydává za někoho jiné za účelem sbírání bodů, vyhrazujeme si právo použít všechny legální povolené způsoby s cílem ověřit jejich totožnost. Pokud tak neučiní, může být účet zrušen a bude se muset vzdát nahromaděných bodů.

Panel iVýzkumy.cz může upravovat, měnit, mazat nebo přidávat nové podmínky pro svůj věrnostní program nebo služby kdykoliv bez předchozího upozornění.

 

6. Ukončení uživatelského účtu ze strany panelu iVýzkumy.cz

Panel iVýzkumy.cz může vaše členství neprodleně ukončit, pokud dojde k některé z následujících událostí:

 • pokud porušíte kteroukoliv z těchto Podmínek používání (včetně podmínek našich Zásad ochrany osobních údajů a Zásad používání souborů cookie), nebo
 • pokud budete neaktivní po dobu 12 měsíců (tj. dostanete pozvánky na průzkumy a žádného z nich se nezúčastníte), nebo
 • zneužijete své členství v panelu nebo jej použijete k nevhodnému účelu, např. vydávání se za jinou osobu s cílem nashromáždit body

Panel iVýzkumy.cz si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění a na základě vlastního uvážení, z vlastní vůle, nebo podle zákonů nebo místních orgánů, přerušit nebo ukončit svoji činnost v určité zemi nebo celkově, a tím také ukončit individuální účty vedoucí k propadnutí bodů.

 

7. Kodex chování

Při používání naší webové stránky nebo aplikace iVýzkumy.cz žádáme všechny naše členy o dodržování následujících pravidel:

 • Členové jsou zodpovědní za to, aby veškeré údaje o nich byly aktuální a správné.
 • Členové se musí zavázat, že všechny informace, které poskytují jako panelisté, jsou přesné. Konkrétně by neměli zkreslovat svou identitu nebo se vydávat za jinou osobu za účelem získávání bodů.
 • Členové nesmějí vytvářet, používat nebo udržovat více než jeden (1) členský účet v panelu iVýzkumy.cz. Pokud byl druhý účet vytvořen omylem, člen může kontaktovat uživatelskou podporu a požádat o zrušení jednoho účtu a zachování druhého – body získané na účtu označeném pro zrušení budou ztraceny.
 • Členové by měli vždy odpovídat na různé průzkumy a dotazníky, do kterých jsou pozváni, pečlivě. Panel iVýzkumy.cz a jeho klienti nebo partneři mohou provádět kontroly odpovědí členů panelu v průzkumech, aby se ujistili, že splňují kritéria kvality (v úvahu jsou brány různé parametry, jako je doba odpovídání nebo existence protichůdných odpovědí). V případě, že byl uživatelský účet třikrát (3) nahlášen kvůli špatné kvalitě, správce panelu iVýzkumy.cz po odeslání příslušného e-mailu uvedenému členu panelu bude pokračovat v deaktivaci účtu člena panelu, pokud člen panelu prostřednictvím e-mailu [email protected], neujistí iVýzkumy.cz do třiceti (30) kalendářních dnů, že na všechny průzkumy bude v budoucnu odpovídat pečlivě. Na základě každé konkrétní situace tým iVýzkumy.cz vyhodnotí každý případ a rozhodne, zda by měl být účet znovu aktivován. Pokud tým iVýzkumy.cz rozhodne jinak nebo pokud člen panelu nepošle výše uvedený e-mail ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů, jeho účet bude zrušen v souladu s bodem 6 (viz výše) a dosud shromážděné body propadnou.
 • Členové by neměli používat žádnou část webové stránky nebo aplikace iVýzkumy.cz ani na ni vstupovat za jiným než osobním, nekomerčním účelem.
 • Členové by neměli používat žádnou část webové stránky nebo aplikace iVýzkumy.cz ani na ni vstupovat takovým způsobem, který by mohl porušovat české, evropské nebo mezinárodní právo, nařízení nebo smlouvu.
 • Členové by neměli shromažďovat nebo ukládat žádné osobní údaje o ostatních členech.
 • Členové by se neměli pokoušet o přístup k žádné službě nebo oblasti webové stránky nebo aplikace iVýzkumy.cz, do které nemají povolen přístup.
 • Členové by neměli zveřejňovat žádné materiály, které jsou výhružné, pomlouvačné, urážlivé a obscénní nebo jinak porušovat jakýkoli zákon.
 • Členové by neměli zasílat nebo jinak ovlivňovat nás ani webovou stránku nebo aplikaci iVýzkumy.cz (nebo cokoliv, či kohokoliv jiného) se škodlivým, nezákonným, podvodným nebo rušivým kódem, jako je virus, „spyware“, „adware“ nebo jiný kód, který by mohl nepříznivě ovlivnit tuto webovou stránku, aplikaci iVýzkumy.cz nebo jakéhokoli příjemce nebo provést akci jako je útok typu „odmítnutí služby“, který by mohl značně zatěžovat infrastrukturu této webové stránky a aplikace iVýzkumy.cz nebo zasahovat do běžné činnosti webové stránky a aplikace iVýzkumy.cz.
 • Členové by se neměli zapojovat do žádné jiné činnosti, kterou společnost důvodně považuje za nevhodnou nebo nepřiměřenou.

Upozorňujeme, že nedodržení těchto pravidel chování bude mít za následek okamžité ukončení vašeho členského účtu a propadnutí všech bodů v souladu s bodem 6. Společnost si také vyhrazuje právo podniknout potřebné právní kroky.

 

8. Pozvi přítele

Pokud jste dokončili registraci a vytvořili svůj členský profil v panelu iVýzkumy.cz, můžete použít naši službu doporučení a říci přátelům o našich webových stránkách nebo aplikaci iVýzkumy.cz. Očekáváme, že budete dobrým soudcem pro dispozici a ochotu doporučeného podílet se na činnosti v panelu, a nezneužívat tuto funkci přetížením vašeho okruhu přátel, nebo zasláním pozvánky lidem, které neznáte, ať už například, zasláním na náhodné nebo síťové e-mailové adresy nebo zveřejněním na sociálních sítích a fórech.

Pozvání přítele je ideální, pokud máte dostatečný důvod domnívat se, že tato osoba nebude nic namítat proti vašemu použití její e-mailové adresy, bude věřit vašemu doporučení a přijme pozvání do panelu. V takovém případě vás budeme žádat o jméno a e-mailovou adresu vašeho přítele, abychom mu poslali jednorázový email a představili mu/jí naše služby a pozvali je k návštěvě našich webových stránek. Tyto informace uchováváme pouze po omezenou dobu a pouze za účelem zaslání jednorázového e-mailu, sledování úspěšnosti našeho referenčního programu. Nebudeme posílat vašemu příteli žádnou další korespondenci, pouze pokud pozvánku přijme a připojí se k panelu.

Upozorňujeme, že můžete pozvat až 50 lidí najednou, aby se připojili k panelu a maximálně 100 lidí, nebo 10 000 bodů ročně. Body za pozvané přátele budou připsány na váš účet, jakmile každý pozvaný přítel dokončí svou registraci v panelu iVýzkumy.cz a dokončí jeden průzkum, na který bude pozván, s výjimkou profilových průzkumů, které jsou k dispozici automaticky.

 

9. Duševní vlastnictví

Autorská práva a všechna ostatní práva duševního vlastnictví (včetně, avšak nikoli výlučně, práva na databáze, softwarová práva, práva ochranné známky a designu, ve všech případech, ať registrovaných či nikoliv), ve všech materiálech zahrnutých na webových stránkách nebo v aplikaci iVýzkumy.cz (mimo jiné včetně designů, textů, obrázků, grafiky, log, snímků, rozhraní, softwarových kódů a jejich výběr či uspořádání) patří nám nebo našim poskytovatelům licencí, pokud není uvedeno jinak. Všechna práva jsou vyhrazena. V žádném případě nebudou naši uživatelé získávat ani přijímat žádná práva, nárok nebo vliv na takový materiál.

Proto obsah této webové stránky a aplikace iVýzkumy.cz nemůže být zcela ani zčásti žádným způsobem prodán, kopírován, upravován, reprodukován, znovu publikován nebo nahráván, přenášen nebo distribuován bez předchozího písemného neelektronického souhlasu vlastníka webové stránky, a pokud a) nás nepotvrdíte jako zdroj daného materiálu a b) neinformujete třetí osobu, které budete informace poskytovat, o těchto Podmínkách užívání a skutečnosti, že se na ni tyto Podmínky užívání vztahují. Jste však oprávněni tisknout a elektronicky ukládat obsah webových stránek a aplikace iVýzkumy.cz pouze pro osobní potřebu, a nikoliv pro veřejné nebo komerční použití, aniž jste však smazali značku původu z portálu Panel iVýzkumy.cz, a aniž byste jakkoli porušili související práva duševního a průmyslového vlastnictví.

Zbývající produkty nebo služby, které jsou uvedeny na této webové stránce nebo v naší aplikaci iVýzkumy.cz jsou označeny ochrannými známkami příslušných organizací, společností, spolupracujících subjektů, asociací nebo publikací, jsou jejich duševním a průmyslovým vlastnictvím, a proto tyto subjekty nesou příslušnou odpovědnost.

Mějte na paměti, že porušení tohoto ustanovení bude mít za následek okamžité ukončení vašeho členského účtu a propadnutí všech bodů v souladu s bodem 6. Společnost si také vyhrazuje právo podniknout potřebné právní kroky.

 

10. Důvěrnost průzkumů

Klienti, zástupci a partneři panelu iVýzkumy.cz vám mohou v rámci vaší účasti na průzkumech, projektech, dotaznících nebo jiných činnostech souvisejících s průzkumem trhu odhalit důvěrné nebo majetkové informace a materiály a veškeré tyto informace a materiály zůstanou výhradně a exkluzivně majetkem vlastníka. Mezi výše uvedené důvěrné informace mohou (mimo jiné) patřit nové produktové myšlenky nebo koncepty. Tím, že se stanete členem, souhlasíte s tím, že budete uchovávat obsah a materiály, které vám byly poskytnuty, jako součást všech průzkumů, v nichž se účastníte důvěrně, a nezveřejňovat je žádné třetí straně nebo nepoužívat důvěrné informace pro jakýkoli účel a výlučně s výjimkou účasti na našich průzkumech v souladu s těmito Podmínkami používání. Je výslovně zakázáno kopírovat a ukládat obsah průzkumu (např. pořízením snímků obrazovky) pro jakýkoli jiný účel, než je hlášení chyb panelu iVýzkumy.cz.

Pokud tuto povinnost porušíte, kromě propadnutí vašich bodů a ukončení vašeho členského účtu, můžete také odpovídat za finanční škody způsobené společnosti nebo našemu klientovi za škody způsobené v důsledku vašeho porušení.

 

11. Odkazy

Naše webová stránka nebo aplikace iVýzkumy.cz může poskytovat odkazy na jiné webové stránky, které nemáme pod kontrolou, ale jsou pod kontrolou třetích stran (osob nebo subjektů). Tyto odkazy jsou poskytovány výhradně pro vaši potřebu. Všechny tyto webové stránky třetích stran jsme nekontrolovali ani nezkoušeli a neneseme odpovědnost za tyto webové stránky, jejich obsah či dostupnost. Tyto webové stránky nepodporujeme, ani nepřebíráme odpovědnost za žádné škody nebo ztráty, které vám budou způsobeny přístupem na tyto webové stránky nebo jakýmkoliv materiálem na nich. Dostupnost odkazu na webové stránky třetí strany nebude v žádném případě znamenat propagaci žádné takové webové stránky ze strany panelu iVýzkumy.cz. Souhlasíte s tím, že nepoužijete žádný materiál třetí strany způsobem, který by porušoval nebo poškozoval práva kterékoli jiné strany a že nejsme žádným způsobem zodpovědní za takové použití z vaší strany.

 

12. Přístup ke službám

I když se budeme snažit zajistit, aby webová stránka a aplikace iVýzkumy.cz byla běžně k dispozici 24 hodin denně, nemůžeme nést odpovědnost za to, pokud nebude v určitý čas nebo po nějakou dobu dostupná z důvodu provádění potřebného servisu nebo aktualizací, z důvodu technického výpadku nebo zásahu vyšší moci.

 

13. Odmítnutí záruk

Používáním IVýzkumy.cz bodového programu potvrzujete a souhlasíte s tím, že panel iVýzkumy.cz není bankou nebo jakýmkoli jiným druhem nebo formou finanční instituce a že "body" připsané na váš účet nejsou skutečné vklady v hotovosti, nejsou žádným typem platu, nejsou úročeny a jsou pouze položky účtu, které vás opravňují k částce připsaných bodů, pokud je uplatníte v souladu s těmito podmínkami. Dále souhlasíte s tím, že body ve vašem účtu můžete uplatnit pouze způsobem a podle postupů popsaných v těchto podmínkách použití nebo v popisu každé odměny na naší webové stránce nebo v aplikaci iVýzkumy.cz, kterou můžeme čas od času změnit.

 

14. Omezení odpovědnosti

V nejvyšším plném rozsahu povoleném příslušnou legislativou tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že v žádném případě nebude panel iVýzkumy.cz nebo některý z jejích zástupců nebo partnerů odpovědný nebo se zodpovídat vám nebo jakékoliv jiné osobě za žádné zvláštní, náhodné, trestné, následné nebo podobné obecné škody nebo za škody týkající se ztráty zisku, ztráty nebo narušení soukromí, zabezpečení dat a nesplnění jakékoli povinnosti (včetně, ale nikoliv výlučně, jakékoliv povinnosti dobré víry, pracovního úsilí nebo nedbalosti), ke kterým může dojít na vašem členském účtu, nebo které budou souviset s porušením nebo jiným aspektem celé smlouvy nebo těchto webových stránek nebo aplikace iVýzkumy.cz nebo za správnost obsahu webových stránek a aplikace iVýzkumy.cz bez ohledu na to, zda panel iVýzkumy.cz je informován o možnosti, že taková škoda může vzniknout, a dokonce i v případě poruchy, deliktu (včetně nedbalosti).

V žádném případě by odpovědnost panelu iVýzkumy.cz, jeho mateřských společností nebo poboček, dodavatelů, zástupců nebo partnerů neměla překročit skutečnou prodejní hodnotu aplikované odměny, nebo v případě, že se spor týká hlavně vašeho používání programu, reálné maloobchodní hodnoty odměn, které jsou zaměnitelné za vaše nevyužité, platné body.

Dále, webová stránka nebo aplikace iVýzkumy.cz nezaručuje, že tato webová stránka ani jiné webové stránky, které jsou na ni napojeny prostřednictvím odkazů, neobsahují počítačové viry nebo jiný škodlivý nebo rušivý počítačový software. Jakýkoliv software, který lze stáhnout z webové stránky provozované třetí osobou, je odpovědností dané třetí osoby. Společnost nepřijímá žádnou zodpovědnost za žádnou ztrátu nebo škodu způsobenou viry nebo jinak vyplývající v důsledku stažení takového softwaru.

 

15. Odškodnění

Souhlasíte s odškodněním a ochranou panelu iVýzkumy.cz a jeho mateřské společnosti, dceřiných a přidružených společností, spolu s jeho úředníky, řediteli, majiteli, zaměstnanci, partnery a zástupci před jakýmikoli a všemi nároky, ztrátami, škodami, závazky, soudními spory, pokutami, penále, náklady nebo výdaji včetně, ale bez omezení za přiměřené poplatky za právní zastoupení a soudní náklady, vyplývající nebo způsobené, a to buď přímo, nebo nepřímo: (i) vaším porušením těchto Podmínek užívání; nebo (ii) vaším používáním, účastí nebo přístupem ke službám nabízených na našich webových stránkách nebo v aplikaci iVýzkumy.cz.

 

16. Zabezpečení

Naše webová stránka a aplikace iVýzkumy.cz provádějí přísná opatření, která zajistí, že každý aspekt vašich informací bude v bezpečí. Veškeré informace související s vašimi osobními údaji jsou šifrovány pomocí technologie SSL (Secure Socket Layer). Dodržujeme obecně uznávané průmyslové normy na ochranu osobních údajů, které nám poskytnete, a to jak během přenosu, tak i po jejich získání. Žádný způsob přenosu přes internet nebo metoda elektronického uložení však není 100% bezpečná: přestože se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

 

17. Soukromí

Naše webová stránka a aplikace iVýzkumy.cz o vás může shromažďovat osobně identifikovatelné údaje. Další informace týkající se shromažďování, používání a zveřejňování těchto informací v panelu iVýzkumy.cz naleznete v našich Zásad ochrany osobních údajů a Zásad používání souborů cookie, které jsou zde zahrnuty odkazem a tvoří součást těchto Podmínek.

 

18. Rozhodné právo

Výše uvedené Podmínky užívání, jakož i jejich případné změny a jakýkoliv spor nebo nárok vyplývající nebo související s nimi nebo s jejich předmětem se řídí a jsou dokončeny podle českého práva.

 

19. Jurisdikce

Soud v Praze bude mít výhradní pravomoc nad jakýmikoli nároky vyplývajícími z těchto Smluvních podmínek nebo souvisejícími s těmito Podmínkami nebo k vašemu přístupu k službám poskytovaným prostřednictvím naší webové stránky nebo aplikace iVýzkumy.cz. Pokud je místo bydliště, přechodného bydliště nebo místa zaměstnání zákazníka v tuzemsku, může být žaloba proti němu založena pouze na příslušnosti soudu, v jehož obvodu se nachází bydliště, přechodné bydliště nebo místo zaměstnání. To neplatí pro právní spory, které již vznikly.

 

20. Dodatky k našim Podmínkám použití

Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit, doplnit nebo odstranit podmínky z Podmínek použití a jakákoli taková změna bude účinná okamžitě od momentu, kdy bude začleněna na našich webových stránkách a do aplikace iVýzkumy.cz. Uživatelé se zavazují, že budou tyto Podmínky používání pravidelně kontrolovat, aby se ujistili o jakékoliv takové změně. Uživatele budeme také informovat zveřejněním oznámení na naší webové stránce nebo v aplikaci iVýzkumy.cz nebo e-mailem: další vstup a používání naší webové stránky a aplikace iVýzkumy.cz po takových změnách dokládá souhlas, že je uživatel přijímá.

 

21. Různé

Tyto obchodní podmínky, včetně Zásad ochrany osobních údajů a Zásad používání souborů cookie, které jsou v nich obsaženy, jakož i jakékoli další podmínky uvedené na těchto webových stránkách nebo v aplikaci iVýzkumy.cz pro konkrétní aktivity a informace poskytnuté námi a váš souhlas s nimi představují úplnou dohodu mezi námi. Pokud je některé ustanovení celé smlouvy shledáno soudem příslušné jurisdikce za neplatné, zbývající ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti, pokud je popsané rozdělení rizik uvedeno v co největší míře. Naše nečinnost ve vztahu k porušení neznamená, že se vzdáváme práva jednat s ohledem na následné či podobné porušení.

 

22. Komunikace

Jakákoli komunikace nebo oznámení uvedená v těchto podmínkách budou považována za doručená, pokud budou zaslána e-mailem na poslední známou e-mailovou adresu. Veškerá komunikace (s výjimkou osobních údajů) a poskytnutý nebo přenesený obsah od vás panelu iVýzkumy.cz elektronickou poštou nebo jiným způsobem, se nepovažují za důvěrné a soukromé informace, pokud to není výslovně uvedeno vámi, buď před nebo současně s poskytnutím nebo přenosem těchto komunikací. E-mailové odkazy jsou k dispozici, takže nás můžete kontaktovat přímo s vašimi dotazy nebo obavami. Každý jednotlivý e-mail, který nám přijde, si přečteme a reagujeme na něj individuálně – než se vám ozveme zpět, může to trvat i jeden pracovní den.

 

Kontaktní údaje

Naše kontaktní údaje jsou následující:

Talk Online Panel s.r.o.
Geologická 575/2
152 00 Praha 5
Česká republika

Tel.: +420 225 020 010
E-Mail: info[at]mail.ivyzkumy.cz
Web:
www.ivyzkumy.cz